Grupa Pino Patrz.pl Moblo.pl Prv.pl Pinotv.pl Osobie.pl Blogi.pl Slajdzik.pl Jak.pl Rusz.pl
kategoria: Technologia   dodane: 21/07/2020
Pojęcie „społeczeństwa informacyjnego” często przewija się w publikacjach, traktujących o zmianach zachodzących w dzisiejszym świecie. Opisuje nową erę, w którą wchodzimy jako cywilizacja. Pojęcie to dużo mówi o zmieniającej się strukturze społecznej. Jednocześnie jednak częste używanie tego stwierdzenia powoduje jego nieprawidłowe wykorzystywanie. Jego prawidłowa definicja zaczyna się zacierać, przez co traci ono swoje pierwotne znaczenie. Co to tak naprawdę znaczy, że jesteśmy społeczeństwem informacyjnym? W jakim świecie dziś żyjemy?

Choć pojęcie „społeczeństwa informacyjnego” zostało sformułowane już w 1963 roku, do tej pory nie powstała jedna, wspólna definicja tego zjawiska. Zaczęto natomiast go używać, opisując zmiany, jakie obecnie zachodzą w społeczeństwie. Co określenie to mówi o dzisiejszym świecie?

 

Społeczeństwem informacyjnym nazywa się społeczeństwo, w którym szczególnie wartościowym towarem staje się informacja. Dostęp do niej jest wyznacznikiem statusu oraz zamożności.

 

Społeczeństwo to traktuje internet jako główne i naturalne źródło informacji o otaczającej rzeczywistości. Korzysta z rozwiniętych metod gromadzenia, wyszukiwania i przetwarzania informacji, a także komunikowania się.

 

Czym charakteryzuje się społeczeństwo informacyjne?

 

Posiada ono bardzo dobrze rozwinięty sektor usług. Szczególnym powodzeniem cieszą się bankowość, informatyka, finanse, telekomunikacja, zarządzanie, badania oraz rozwój. Zawody określane mianem „pracy przyszłości” to programista, grafik komputerowy oraz specjalista branży IT.

 

W społeczeństwie informacyjnym zmienia się sposób kształcenia. Tradycyjne książki wypierane są przez e-booki i e-gazety.

 

Gospodarka oparta jest na nowoczesnej technologii. W najbardziej rozwiniętych państwach świata, liczba osób zatrudnionych w gospodarce stanowi zaledwie niewielki procent. Większość procesów jest bowiem zautomatyzowana.

 

Czy istnieją zagrożenia związane z erą „społeczeństwa informacyjnego”?

 

Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Każda zmiana niesie bowiem za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki.

 

Jednym z najbardziej znaczących minusów tego modelu społeczeństwa jest natłok informacji. Z internetu, radia, telewizji dociera do nas coraz więcej komunikatów, natomiast nasze zdolności do przyswajania wiedzy pozostały takie same. W ten sposób stajemy się przebodźcowani oraz tracimy zdolność do prawidłowej oceny, która z informacji jest prawdziwie wartościowa.

 

Oprócz tego, w bardzo szybkim tempie rozprzestrzeniają się treści szkodliwe. Dostęp do nich jest nieograniczony, a ich rozpowszechnianie niezwykłe łatwe. W ten sposób większą styczność z treściami nieodpowiednimi mają dzieci. W społeczeństwie rozpowszechniane są również idee szkodliwe jak rasizm, seksizm czy postawy nacjonalistyczne.

 

Przeniesienie do internetu pracy, handlu oraz biznesu, a także relacji może obniżać wartość kontaktów międzyludzkich. Przed brak bezpośredniej styczności z drugim człowiekiem może nasilać zaburzenia psychiczne oraz prowadzić do chorób.

 

Budowa i funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego ma również wpływ na poszerzające się różnice klasowe. Osoby które posiadają bowiem większy dostęp do informacji oraz umiejętności, pożądane w tego typu społeczeństwie, radzą sobie w nim znacznie lepiej. W ten sposób pomiędzy klasą najwyższą a najniższą tworzy się luka informacyjna, której często nie sposób przeskoczyć. Prowadzi to również do klasyfikacji społeczeństwa na „lepszych” i „gorszych” oraz wzrostu ogólnej konkurencji.

 

Społeczeństwo informacyjne tłumaczone jest jako kolejny etap w rozwoju cywilizacji po społeczeństwie przemysłowym, w którym największą wartością był produkt.