Grupa Pino Patrz.pl Moblo.pl Prv.pl Pinotv.pl Osobie.pl Blogi.pl Slajdzik.pl Jak.pl Rusz.pl
kategoria: Biznes i finanse   dodane: 29/08/2023
Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, przeznaczone jako zasiłek na dziecko. Najważniejszym kryterium otrzymania Kindergeld, jest posiadanie przez rodzica czy opiekuna prawnego legalnego zatrudnienia na terenie Niemiec u niemieckiego pracodawcy. Świadczenie rodzinne należy się też osobom, które prowadzą w Niemczech działalność gospodarczą.

Założenia świadczenia Kindergeld: Jaki cel ma ten zasiłek?

W Niemczech funkcjonuje niebywale korzystny i bogaty system świadczeń socjalnych. Jedno ze świadczeń naszego sąsiada: Kindergeld, to zasiłek w wysokości 250 euro na jedno dziecko. Jak zatem możemy się domyślić, jest to jedno z najważniejszych niemieckich świadczeń, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zagwarantowanie im godnego poziomu życia. Co ciekawe, również Polacy mogą z niego skorzystać, pobierając równocześnie 500+. Kluczowy warunek to posiadanie przez rodzica zatrudnienia w Niemczech. Nie jest ważne, gdzie mieszkamy. Musimy tylko pracować na terenie Niemiec. 

Jakie są zasady Kindergeld 2023?

Aby uzyskać świadczenie Kindergeld 2023, trzeba spełnić te same kryteria, które obowiązywały w poprzednich latach. Bardzo ważne jest to, że zasiłek ten wypłacany jest, niezależnie od wysokości dochodów, każdej osobie podlegającej niemieckiemu prawu podatkowemu i posiadającej co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przyznawane jest  na dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia (jeśli dziecko nadal się uczy albo kontynuuje naukę). Z kolei na dziecko zarejestrowane w Urzędzie Pracy Kindergeld przysługuje do ukończenia przez nie 21 lat (jeśli jest bezrobotne lub uzyskuje dochód roczny nieprzekraczający 8 tysięcy euro).

Nieco inaczej jest z dziećmi niepełnosprawnymi. Rodzice dziecka niepełnosprawnego otrzymują Kindergeld do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, nawet jeżeli nie kontynuuje ono nauki, a niekiedy dłużej.

Kwota przysługująca na dziecko

W tym roku podwyżka Kindergeld nie wystąpiła. Oznacza to, że dodatek na pierwsze, drugie i trzecie dziecko wynosi po 250 euro miesięcznie. Na czwarte dziecko i kolejne, zasiłek także wynosi 250 euro na miesiąc. Warto jednak wspomnieć w tym miejscu o ważnej kwestii. Mianowicie, chodzi o pracowników delegowanych. Niegdyś pracownik, który przepracował sześć miesięcy, mógł otrzymać świadczenie Kindergeld na dziecko. Obecnie zmieniło się to, a pracownikowi delegowanemu do pracy w Niemczech, nie należy się ów zasiłek. 

Zasiłek rodzinny Kindergeld jest wypłacany przez kasę rodzinną (Familienkasse). Terminy wypłat Kindergeld 2023 są zależne od ostatniej cyfry przyznanego numeru Kindergeld. Zatem zasiłek Kindergeld jest wypłacany najszybciej osobom z cyfrą zero na końcu. Osoby te dostają zasiłek już na początku miesiąca. Kindergeld w 2023 roku najpóźniej otrzymają podatnicy z cyfrą dziewięć na końcu numeru. 

Świadczenie Kindergeld jest ogromnym udogodnieniem dla rodzin, które zaliczają się do programu podatkowego. Kwotę, która co miesiąc jest przyznawana na każde dziecko spełniające wymienione warunki, może zostać przeznaczona np. na edukację pociechy. Dzięki Kindergeld rodzic może poprawić poziom życia swych dzieci i zapewnić im to, co jest niezbędne do wychowania. W związku z tym, jeżeli spełniamy kryteria, aby otrzymywać świadczenie rodzinne Kindergeld w 2023 roku, warto z niego skorzystać. Aby dowiedzieć się więcej, najlepiej skontaktować się z biurem, które oferuje pomoc w uzyskiwaniu zagranicznych zasiłków itp. Pomoże nam ono zgromadzić potrzebne dokumenty i złożyć wniosek