Grupa Pino Patrz.pl Moblo.pl Prv.pl Pinotv.pl Osobie.pl Blogi.pl Slajdzik.pl Jak.pl Rusz.pl
kategoria: Ciekawostki   dodane: 23/07/2021
Zastanawialiście się czym jest państwo i jak powstawały pierwsze państwa na świecie? Czy pierwsze osady ludzkie można nazwać pierwszymi państwami? Bez wątpienia jest to zagadnienie nurtujące nie jednego współczesnego socjologa i historyka.

Nic dziwnego, bowiem ludzie zaczęli się gromadzić w zorganizowane grupy i całe społeczności już tysiące lat temu zanim zostało wynalezione pismo, dzięki któremu pierwsi władcy mogli zostawić swój ślad w historii i przekazać tę wiedzę potomkom. Tak więc czym jest państwo i czy organizacja pierwszych państw była podobna do tych, które znamy dzisiaj?

 

Współcześni socjologowie uważają, że z założenia, jako podmiot organizacyjny państwo musi spełniać kilka następujących kryteriów. Po pierwsze musi mieć stałą ludność. Innymi słowy na danym terenie, który nazywamy państwem muszą żyć ludzie. Bezludna wyspa może należeć do jakiegoś państwa, ale nie może być państwem samym w sobie. Po drugie, jeśli na danym terenie są już ludzie państwo musi posiadać suwerenną władzę, która może podejmować niezawisłe decyzje. Przykładowo Województwo Mazowieckie posiada swój teren i stale zamieszkałą na nim grupę ludzi. Ma też swoją władze, ale ta władza nie ma pełnej swobody w podejmowaniu decyzji, bowiem musi stosować się na prawa Polski. Po trzecie państwo musi posiadać własne terytorium oraz mieć zdolność do nawiązywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami czy organizacjami. Natomiast Max Weber oraz Norbert Elias zdefiniowali państwo jako pewną organizację ludności, która ma monopol na uzasadnione wykorzystanie siły na określonym obszarze geograficznym. A więc według tej definicji podstawowym celem każdego państwa jest zapewnienie militarnej ochrony jego mieszkańcom. Niezależnie od tego jaką definicję przyjmiemy bardzo istotne jest oddzielić państwo jako system określonych zbiorów norm i zasad stosowanych w danej społeczności od kraju czy narodu. Przykładowo Polacy jako naród mogą mieszkać na stałe w dowolnym miejscu naszego globu. Ale będą tylko narodem polskim. Zaś państwem Polskim zawsze będzie tylko Polska i ludzie przebywający na jej terytorium. Funkcja ochrony społeczeństwa od zawsze była podstawową funkcją każdego państwa i pozostaje nią do dzisiaj.

 

Natomiast według Mariusza Gulczyńskiego można wyodrębnić politologiczną definicję współczesnego państwa. Według niej państwem nazywamy przymusową organizację, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by chronić sowich obywateli przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz zapewnić wewnętrzny ład, gwarantujący zasiedlającej jego terytorium społeczności, która składa się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów. Brzmi skomplikowanie, ale de facto oznacza to samo. Państwo musi zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom pod względem militarnym i gospodarczym.

 

Dzięki pracy archeologów i naukowców wiemy, że pierwsze państwa na świecie zaczęły się formować na terenach Mezopotamii, starożytnego Egiptu i współczesnych Indii już pod koniec czwartego i na początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Czy wiadomo jakie były powody i przyczyny jednoczenia się ludzi w zorganizowane społeczności nazywane państwami?

 

Przede wszystkim głównym powodem był naturalny rozwój społeczności. Dlaczego? Pierwsze osady ludzkie i pierwsze miasta państwa starożytności zaczęły się rozwijać i rosnąć szybciej niż pozwalały na to ich ówczesne systemy rządów. O wiele łatwiej jest rządzić miastem zamieszkałym przez 100.000 mieszkańców niż takim w którym mieszka ich milion. Trzeba było zmieniać systemy rządów i dostosowywać je do nowych realiów. W ten sposób plemiona Gałów zjednoczyły się we współczesną Francję, która dała nam jedno z najlepszych narzędzi do gier słownych tricher au scrabble. Oraz z Aten powstała Grecja (właśnie z języka greckiego pochodzi słowo anagram), a z Rzymu powstało całe imperium Rzymskie, które u szczytu swojej potęgi panowało nad jedną czwartą tamtejszego świata.

 

Innym powodem dlaczego powstały pierwsze państwa – czyli przypomnijmy organizacja ludzi w zorganizowane społeczności wyznające te same normy i zasady, był zwyczajnie podbój mniejszych sąsiadujących plemion i krajów i narzucanie im swoich własnych norm i praw. Właśnie w ten sposób starożytni rzymianie podbili niemal całą Europę poza plemionami na terenach współczesnych Niemiec, które dały nam narzędzie scrabble hilfe – narzędzie do rozwiązywania anagramów. Nie udało się im także podbić terenów współczesnej Danii i Skandynawii gdzie w ostatnim czasie niezwykle popularna jest gra słowna wordfeud snydWordfeud – to układanie słów i wyrazów z liter w językach skandynawskich.

 

Już od czasów starożytności i wynalezienia pisma państwa powstawały i upadały. Zasada i trend jednak pozostają niezmienne, bowiem ludzie gromadzą się w coraz większe społeczeństwa na całym świecie. Zauważalnym faktem również jest tendencja jednoczenia się samych państw. W ten sposób powstają międzypaństwowe organizacje międzynarodowe jak UNESCO, ONZ czy sojusz obronny NATO. Nie wykluczone, a wręcz bardzo prawdopodobne, że kiedyś na ziemi nie będzie żadnych państw jakie znamy dzisiaj. Nie będzie ani Niemiec, ani USA, ani Polski. Zamiast wszystkich państw będzie tylko jedno superpaństwo zarządzające wszystkimi krajami całego świata.